Regenerativ traumeterapi

Om kursusrækken..
Metoderne du lærer virker afslappende fornyende og forfriskende og særdeles energetiserende.
Du får et dybt livsforvandlende forløb med dig selv, ligesom teknikkerne er meget velegnede til at hjælpe andre. Er du allerede i gang med sundhed og udvikling som terapeut, pædagog, lærer, leder, kropsbehandler eller andet, er disse teknikker meget nemme at implementere i dit daglige arbejde; og det gør det meget sjovere.
Har du også lyst til at lære nogle virksomme  teknikker til din helt nye værktøjskasse, så er dette et rigtig godt sted at starte.

Her er lidt buzz ord om forløbene….

Resonans

At arbejde bevidst med spejlneuroner som terapeutisk redskab.
At finde den indre ro og stilhed som kan have betydning for dig som terapeut og klient.
At skabe tryghed i dit personlige liv og kunne lade denne tryghed sprede sig i dit personlige rum.
At kunne være tilstede i et reflekterende rum og være lyttende.
Du får teknikker, der er i stand til at påvirke uden så mange ord.
At finde det sikre sted til sig selv og sin eventuelle klient.

De tre hjerner

At bygge på ressourcer og kroppens naturlige intelligens.
At kunne flette kroppens ressourcer ind i talesproget, er at kunne hente dens evige gamle budskaber fra oldgammel evolution.
At undersøge sit reptile jeg og hvordan det kan åbne og lukke af.
At finde hensigtsmæssigheder i at åbne og lukke.
At blive bevidst om disse ellers meget ubevidste sider i os selv, og kunne skabe kontakt ned i de områder af os, som vi lukker ned, når vi føler os truede.
At være opmærksomme der, hvor vi bliver grebet af chokkets traume-hvirvel.
At kunne tale sig ud af traumer.

Nervesystemet

Vores nervesystem og dets svingninger mellem yin og yang er en naturlig proces, som gerne skulle være der altid. Sådan er det bare ikke altid.
Find ind til den kropslige viden om denne proces via den indlæring du får på dette kursus.
Bliv vis og klog på at aflæse nervesystemet hos dig selv og andre. Det er meget vigtig viden for alle slags behandlere.

Kontakt

At bruge kontakt som redskab til helbredelse af de sider i os selv, der er lukket ned.
Nervus Vagus i kroppen og dens forbindelse til sindet.
Hvordan bruger vi det helbredende potentiale, der ligger i at have denne viden om kroppen, og hvordan arbejder vi med talesproget for at kunne skabe kontakt.
Hvad gør vi som terapeuter eller medmennesker for at komme i kontakt med andre?
Nervus Vagus har en del, som vi kalder “den smarte” eller “intelligente” del, og med den viden kan vi gøre det ubevidste til en medspiller i vores liv, og specielt gøre os til mere effektive behandlere.

Orientering

Kropslig forankring og kropsterapeutiske teknikker som skaber det nærvær og den ro der er nødvendig at have som behandler, eller bare til dine medmennesker. At kunne orientere sig i denne verden. De dele af os, der er lukket ned i forbindelse med vores traumatiske oplevelser, ses ofte i kroppen som nedsat bevægelighed. Det kan på mange måder være begrænsende. At genoprette evnen til at orientere sig fuldt, er en vigtig del af det at blive mere nærværende og fuldt opmærksom og tilstede i denne verden.

Langsomhed. Mindre er mere

At kunne gå frem med tilstrækkelig langsomhed til at udviklingsprocessen bliver tryg. At skabe det nødvendige kropslige containment så traumer og stærke emotioner kan rummes. At kunne spore og genetablere de områder i kroppen, som er i frys. At bruge det verbale udtryk i denne proces. At fortsætte det gode arbejde med sig selv på den trygge måde.

Himlen på jorden

At genfinde glæde og humor. Den spirituelle dimension som helbreder og livsledsager. Universets magi udtrykker sig som fysikkens kræfter i den jordiske dimension. Praktisk viden om, og sansning af denne dimension. Integration af lethed og glæde. Himlen-på-jorden tilstanden. De subtile energier som helbredende faktor.

Nul-stilhed

Resonans og trygheds-skabende faktorer i kontakten til sig selv og andre. En gennemgang af de terapeutiske værktøjer der har været undervist i gennem forløbet. Forståelsen af “Body enlightenment” – et godt udtryk for hvad denne kursus række er i stand til at videregive til dig. Den gode forandring til at være nærmere dig selv. 8-tallet står for ophør af noget gammelt og begyndelsen af noget nyt, og regenerativt betyder egentlig genfødt. Fornyet og forfrisket står du nu ved en ny begyndelse, resten er op til dig.