Intro til regenerativ traumeterapi

Enkeltstående kursus & Intro

Kurset kan tages som intro til regenerativ traumeterapi. 
Kurset handler bl.a. om personlige grænser og sansning. Vi introducerer arbejde med tryghed, krops-sansning, grænsearbejde og nærværsmeditationer. Sanseoplevelser er den måde vi oplever verden på, både den indre og den ydre.
Kurset kan tages som en smagsprøve og oplevelse af hvad regenerativ terapi går ud på, men er ikke en del af uddannelsen til Regenerativ terapeut.
Her bliver du mere bevidst om dine grænser  – du bliver mere bevidst om hvad der aktiverer dig – mere klar til at gøre noget ved det. Mange værktøjer til at skabe ændring i den måde du er sammen med andre mennesker på.
Se mere om Regenerativ Traumeterapi her

Alle som deltager, får set eller prøvet traumeterapi,
får øvelser med grænser,
får øvelser om kontakt til dybere lag,
får et sprog at kommunikere i,
får nærværsmeditationer
får masser af groundingsøvelser,
får kontakt til det haptiske system (sansesystemet)
får terapeutiske teknikker,
får øvelser til at blive tryg i dig selv,
får spirituelle meditationer
får clairvoyancer
får gratis overnatning
får undervisning af Steen og Estrid Leanna Norby med mange års erfaring i spirituelt og terapeutisk arbejde.