Intro til regenerativ traumeterapi

4 Enkeltstående kurser & Intro

Institut for dybdeterapi ændrer lidt på forløbet i Regenerativ Traumeterapi uddannelsen

Vi har besluttet at køre 4 enkeltstående Intro kurser om året – kurset i marts 2022 er nr. 2. Man kan starte på selve uddannelsen når man har mindst 2 af Intro kurserne. RT uddannelsesforløbet bliver skåret ned til 6 kurser.Introkurset i december omhandler fundamentet for traumeterapi, ressourcer og looping, som er rigtig vigtige ting i regenerativ traumeterapi.
Alle Intro kurserne er forskellige og særdeles relevante for selve uddannelsen, så man kan med stor fordel tage alle 4.
Introkurserne er på 3 dage, koster 2000 pr kursus,
Uddannelseskurserne er på hver 4 dage og koster 3100 pr kursus.
Her kommer datoerne, som de ser ud lige nu:

  • Intro-kursus : 3.-5. dec. -2021 (Aflyst pga vejret)
  • Intro-kursus 2: ressourcer og looping. 3.-6. marts.-2022
  • Intro-kursus 3: Spejlneuroner og resonans. 9. – 12. juni 2022 
  • Intro-kursus 4: De tre hjerner. aug. 2022
  • Uddannelse 1: Nervesystemet. 1. – 4. sept. 2022
  • Uddannelse 2: Kontakt. 1. – 4. dec. 2022
  • Uddannelse 3: Orientering. Mindre er mere. marts. 2023
  • Uddannelse 4: Langsomhed.  juni 2023
  • Uddannelse 5: Himlen på jorden. sept. 2023
  • Uddannelse 6: Nul-stilhed. dec. 2023


Se mere om Regenerativ Traumeterapi her

Alle som deltager, får set eller prøvet traumeterapi,
får øvelser med grænser,
får øvelser om kontakt til dybere lag,
får et sprog at kommunikere i,
får nærværsmeditationer
får masser af groundingsøvelser,
får kontakt til det haptiske system (sansesystemet)
får terapeutiske teknikker,
får øvelser til at blive tryg i dig selv,
får spirituelle meditationer
får clairvoyancer
får gratis overnatning
får undervisning af Steen og Estrid Leanna Norby med mange års erfaring i spirituelt og terapeutisk arbejde.